PreuK Token

Token per al sector de la construcció i la rehabilitació

 

Què és PreuK Token?

PreuK Token és un identificador digital destinat a la gestió, comercialització, promoció i fidelització en el sector de la construcció i la rehabilitació d'edificis.

L'ús d'un token en un sector productiu és una eina molt versàtil i pot ser aprofitada per a múltiples estratègies de promoció, gestió o comercialització. Com a exemple, podem citar els següents:

→ un programa de fidelització, en què els tokens equivalen a punts.

→ un programa de descomptes equivalents a tokens, els quals es converteixen en element dinamitzador del sector.

→ la gestió amb proveïdors habituals, mitjançant l'establiment d'una plataforma d'intercanvi i transacció segura i amb efectivitat immediata.

→ la capitalització d'empreses o iniciatives, mitjançant la venda de tokens, equivalents en aquest cas a participacions financeres.

Els clients dels negocis, establiments i professionals que ofereixin i acceptin PreuKs, podran obtenir PreuKs en les seves compres i utilitzar-los en futures compres.

Per la seva banda, els establiments acceptaran PreuKs dels seus clients en el percentatge estipulat per a cada compra. També podran regalar PreuKs als seus clients segons l'import de la venda en euros.

 

Com obtenir PreuKs?

1.- Com a proveïdor del sector que accepti PreuKs al seu web i en la seva fitxa de Google My Business, obtindrà 500 PreuKs, en el moment de registrar-se com ProPreuK (proveïdor PreuK), per poder obsequiar als seus clients per cada compra.

2.- Com a client d'un proveïdor que accepti PreuKs, obtindrà PreuKs en proporció a l'import en euros gastat en l'establiment o negoci del proveïdor.

3.- Compra directa de PreuKs al Exchange Descentralitzat de Waves Platform. L'identificador de PreuK Token en Waves és: 8H1f2qrASuSx4SUxffgXDLXn69GCmdfL4mzCNQPUrvny

Waves Platform

4.- Qualsevol posseïdor d'PreuKs pot distribuir de forma gratuïta o retribuïda els PreuKs que estimi oportuns, pel canal que millor consideri, sempre que no atempti contra la dignitat de les persones i compleixi les normes vigents al respecte.

 

Com convertir-se en ProPreuK, Proveïdor de PreuKs?

Qualsevol negoci o establiment relacionat amb el sector de la construcció o la rehabilitació d'edificis pot esdevenir ProPreuK.

Un ProPreuK ha d'acceptar, com a pagament, en totes les seves vendes individuals o acumulades (per exemple mensuals), un percentatge o el total de l'import de la venda en PreuKs i, d'aquest total, de manera individual o acumulada, regalar un percentatge també en PreuKs.

Per convertir-se en ProPreuK, feu el següent:

1.- A la fitxa del seu negoci de Google My Business verificada, indiqui mitjançant un text o un altre distintiu que "S'accepten pagaments en PreuKs". Aquesta mesura va destinada a facilitar la recerca de negocis i professionals a Google o Google Maps que acceptin PreuKs.

2.- A la pàgina web que s'enllaça des de la fitxa verificada de Google My Business, indiqui també de forma explícita que accepta PreuKs. Al costat del text, afegiu el logotip que apareix a la part superior que inclou la paraula PreuK precedida i finalitzada per dos rombes de color blau. Indiqui, de forma clara, quin percentatge de la seva facturació accepta en PreuKs i quin percentatge de PreuKs regala per cada compra dels seus clients.

3.- Creeu un wallet de Waves

Waves Platform

4.- Ompli el nostre formulari i en breu rebrà 500 Preuks en el seu wallet.

https://goo.gl/forms/UlRaeSs6dB7DJ7Nh2

 

Edició 1 (2018.01.31)

Redactada i aprovada per

Ignacio Baixauli Quiles

ignacio.baixauli.rehabi-li-tar.com

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com